Naše společnost ctí důvěru klienta ve zvoleného advokáta, proto s tímto advokátem uzavírá smlouvu a nadále spolupracuje.

PRO ADVOKÁTY

Má Váš klient pohledávku a není si jist úspěchem ve sporu?
Nemá Váš klient dostatek financí na vedení soudního sporu či na jeho pokračování?
Není si Váš klient jist, zda pokryje náklady na Vaše právní zastoupení?

Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme situaci vyřešit. Úspěšné bránění práv Vašeho klienta je i naším zájmem.

V případě zájmu o spolupráci posoudí naše právní oddělení nárok a případný úspěch ve věci na základě Vámi dodaných informací a podkladů. Při kladném stanovisku uzavíráme s klientem smlouvu o financování soudního sporu, ve které se naše společnost za dohodnutý podíl na vymožené pohledávce zaváže hradit veškeré náklady soudního sporu, tedy nejen náklady na znalecký posudek, soudní poplatek, náhradu nákladů řízení v případě neúspěchu ve sporu, ale také Vaše náklady na právní zastoupení během celého sporu. Naše společnost ctí důvěru klienta ve zvoleného advokáta, proto s tímto advokátem uzavírá smlouvu o poskytování právních služeb a tento advokát nadále vede soudní spor.

Služby společnosti PROCESPARTNER a.s. aktivně využívají již desítky advokátních kanceláří v České i Slovenské republice (v německy hovořících zemích je toto číslo srovnatelné). Advokáti na nich oceňují zejména jejich jasné výhody a nulová rizika:

  • možnost rozšíření portfolia klientů a vedených sporů
  • možnost přijmout klienta, kterého by jinak z důvodu nedostatku jeho finančních prostředků a neschopnosti úhrady poskytnutých služeb nemohli zastupovat
  • převzetí nákladů soudního sporu přináší advokátům jistotu průběžné úhrady odměny za odvedenou práci
  • pokud advokát klientovi nabídne další zastupování v soudním sporu, klienta dále soudním řízením ve spolupráci s námi zastupuje (lidově řečeno „nepřichází o něj“)
  • advokát spoluprací s naší společností pomáhá klientům prosazovat oprávněné nároky, které by jinak nebyly uplatňovány.

Vedeme mezinárodní arbitráže, spory o náhradu škody na zdraví i majetku, spory ze smluv všech typů.

Financování se vztahuje na pohledávky nad 500.000,- Kč.

Stále rozšiřujeme okruh spolupracujících advokátů, proto se na nás neváhejte obrátit v případě zájmu o spolupráci.

Kontakty

Dříve, než půjdete k advokátovi, kontaktujte nás.Ulehčíme Vám rozhodování s ohledem na Vaši finanční situaci.

PROCESPARTNER a.s.

Jana Masaryka 252/6, Praha 2, 120 00 | IČ: 26201488

tel: +420 266 091 400

tel: +420 602 430 360

tel: +420 266 091 205

info@procespartner.cz